Fraszka o psie

W parku biegał pies radośnie,
Merdał ogonem co sił w sobie.
"Woof, woof!" szczekał w słońcu blasku,
Życie cieszy go jak fraszka.