Fraszka o psie

W parku biega wesoły pies,
Chwyta frisbee, nie ma zmęczenia.
Wiatr mu sierść delikatnie niesie,
To szczęście w czystej postaci - bez wątpienia!